ข่าวสารอัปเดตล่าสุด

1 มกราคม 2560 อัปเดตโปรโมชั่นของปีใหม่แล้ว อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ new
24 พฤศจิกายน 2559 อัปเดตโปรโมชั่นครบรอบ 4 ปีแล้ว
1 พฤศจิกายน 2559 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 ตุลาคม 2559 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 กันยายน 2559 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 สิงหาคม 2559 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 กรกฎาคม 2559 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 พฤษภาคม 2559 ปรับปรุงโฉมใหม่เว็บไซต์ Curves ประเทศไทย