1 มีนาคม 2561 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ new
1 กุมภาพันธ์ 2561 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 มกราคม 2561 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 ธันวาคม 2560 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 พฤศจิกายน 2560 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 สิงหาคม 2560 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 กรกฎาคม 2560 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 มิถุนายน 2560 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 เมษายน 2560 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 มีนาคม 2560 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 กุมภาพันธ์ 2560 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 มกราคม 2560 อัปเดตโปรโมชั่นของปีใหม่แล้ว
24 พฤศจิกายน 2559 อัปเดตโปรโมชั่นครบรอบ 4 ปีแล้ว
1 พฤศจิกายน 2559 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 ตุลาคม 2559 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 กันยายน 2559 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 สิงหาคม 2559 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 กรกฎาคม 2559 อัปเดตโปรโมชั่นประจำเดือนแล้ว
1 พฤษภาคม 2559 ปรับปรุงโฉมใหม่เว็บไซต์ Curves ประเทศไทย