17 สิงหาคม 2016

Curves Thailand ได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร “Good Health” เป็นนิตยสารของไทยเกี่ยวกับฟิตเนสและสุขภาพฉบับเดือนสิงหาคม 2016

20161220_curves_%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b51

20161220_curves_%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b52

20161220_curves_%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b53