จุดเด่น

โปรแกรมฟิตเนสและลดน้ำหนัก 30 นาที ของ Curves ถูกออกแบบมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ
โปรแกรมของเรารวดเร็วใช้เวลาไม่นาน สนุก และ ปลอดภัยอย่างแน่นอน!

โปรแกรมการออกกำลังกายแบบ Circuit Traning ของ Curves
ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์จนกลายมาเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุด

5 ปี ที่ผ่านมา Cuves ใช้เงินลงทุนไปมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์ เพื่อวิจัยสุขภาพของผู้หญิง ในห้องปฏิบัติการการออกกำลังกายและโภชนาการการกีฬาชื่อดัง (The Prestigious Exercise and Sports Nutrition laboratory) ของมหาวิทยาลัยเบย์เลอร์ (Baylor University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการทดลองกับผู้หญิงหลายพันคน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า วิธีการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักเป็น เอกลักษณ์ของ Curves ที่มีผลลัพธ์ที่ได้ผล สืบเนื่องจากผลการวิจัยรายหนึ่งชี้ให้เห็นว่า เรามีความสามารถที่จะพัฒนาวิธีการออกกำลังกาย จากการวิจัยของ Curves ที่ดำเนินงานภายใต้การดูแลของ (Dr.Richard Kreider) จากมหาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม (A&M University) ดังนั้นจึงทำให้ Curves กลายเป็นวิจัยและพัฒนาโปรแกรม การออกกำลังกายและลดน้ำหนักที่ได้ผลมากที่สุดในประวัติศาสตร์

1. เวลาที่ท่านมาออกกำลังกายที่ Curves จะมีเทรนเนอร์ช่วยแนะนำ ให้ออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกายของท่าน โปรแกรมการออกกำลังกายจะเป็นการออกกำลังกายแบบ Circuit Training(การออกกำลังกายโดยการเล่นเครื่องเล่นเป็นวงกลม)

2. การออกกำลังกายทุกครั้งที่ Curves จะมีเทรนเนอร์คอยให้กำลังใจและแนะนำให้ท่านออกกำลังกายอย่างถูกต้องเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ถนัดในการออกกำลังกายหรือเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยก็สามารถมั่นใจและมาใช้บริการได้

3. ที่ Curves จะมีเทรนเนอร์คอยให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวเป็นประจำทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าในการออกกำลังกาย และคอยแนะนำการออกกำลังกายเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการออกกำลังกายที่ท่านตั้งไว้

เครื่องออกกำลังกายของ Curves เป็นเครื่องออกกำลังกายระบบไฮดรอลิก ที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ ผู้หญิงทุกวัยสามารถใช้เครื่องออกกำลังกายได้โดยง่ายและมีความปลอดภัย