ร่วมงานกับเรา

ตอนนี้ Curves เปิดรับสมัคร
พนักงานใหม่อยู่นะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-261-5097

・ชื่อ-นามสกุล
※จำเป็น
・เบอร์โทรศัพท์
※จำเป็น
・Email
※จำเป็น

※กรุณากรอก Email อีกครั้ง

・ถิ่นกำเนิด
※จำเป็น
・ที่อยู่ปัจจุบัน
※จำเป็น