1 กันยายน 2016

Curves Thailand ได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร “ModernMom” เป็นนิตยสารของไทยสำหรับคุณแม่ฉบับเดือนกันยายน 2016

20161220_curves_modernmom1

20161220_curves_modernmom2

20161220_curves_modernmom3

20161220_curves_modernmom4

20161220_curves_modernmom5

20161220_curves_modernmom6

20161220_curves_modernmom7

20161220_curves_modernmom8